Stockholms äldsta kör?

Hedvig Eleonora kammarkör är en av Stockholms äldsta körer och förvaltar ett över hundra år gammalt arv som församlingskör i Hedvig Eleonora kyrka. Kören har hela tiden haft dirigenter som på olika sätt har vetat att utveckla kören som instrument i kyrkorummet.

Kören är mycket aktiv i Hedvig Eleonora kyrka, där man förutom att i mindre grupper medverka vid ca. 10 högmässor per år även ger ett antal egna konserter. Repertoaren är bred och sträcker sig från de tidiga renässansmästarna till nutida kompositörer.

År 1998 ombildades kören genom en sammanslagning med f.d Sofia kammarkör, då kören också bytte namn från Hedvig Eleonora motettkör till Hedvig Eleonora kammarkör. Kören är en egen förening med en styrelse. Kören uppbär från församlingen ett årligt bidrag som skall täcka resor och internat som kören åker på varje termin.

Körledare under de senaste 80 åren har varit: Valdemar Söderholm, Karl-Göran Ehntorp och nuvarande dirigent är Pär Fridberg (fr.o.m 1992).

 

Korister