Kommande konserter

 • Våren 2022
 • På grund av rådande smittspridning
  är konserten den 20 februari inställd.
  Nästa konsert äger rum söndagen
  den 3 april kl 16 i Mariakyrkan, Sigtuna.
  Konsert för kör av Alfred Schnittke

Hedvig Eleonora kammarkör

Konsertsalen Kappella i
       Sankt Petersburg

 

Hedvig Eleonora kammarkör är en blandad kör om ca 40 medlemmar. Kören verkar främst i Hedvig Eleonora kyrka vid Östermalmstorg i Stockholm, där den arrangerar ett stort antal konserter per år, med och utan orkester. Pär Fridberg står för det konstnärliga ledarskapet.