Kommande konserter:

Sön 19 februari kl 18 (OBS tiden!)
Körkonsert på Fastlagssöndagen

i Hedvig Eleonora kyrka.
Verk av S-E Bäck, F Poulenc, Reger samt Agneta Sköld.
Johannes Skoog,organist.
Pär Fridberg, dirigent.

Sön 2 april kl 17
Konsert på Palmsöndagen

i Hedvig Eleonora kyrka.
James MacMillan: Seven last words from the cross.
Stråkorkester.
Pär Fridberg, dirigent.

Sön 4 juni kl 18
Sommarkonsert

i St Nicolai kyrka, Nyköping
Pär Fridberg, dirigent.