Kommande konserter

 • Hösten 2022
 • Nästa konsert äger rum söndagen
  den 2 oktober kl 17 i Hedvig Eleonora kyrka.
  Transkriptioner av kända orkesterverk.
  Verk av bl.a. Debussy, Mahler, Vaughan Williams m.fl.
  Violinsolist: Christian Svarfvar.
  Sopransolist: Alexandra Büchel
  Organist: Patrick Lindblom

Hedvig Eleonora kammarkör

Konsertsalen Kappella i
       Sankt Petersburg

 

Hedvig Eleonora kammarkör är en blandad kör om ca 40 medlemmar. Kören verkar främst i Hedvig Eleonora kyrka vid Östermalmstorg i Stockholm, där den arrangerar ett stort antal konserter per år, med och utan orkester. Pär Fridberg står för det konstnärliga ledarskapet.