Kommande konserter

 • Våren 2023
 • Nästa konsert äger rum
  Söndagen den 19 februari kl 18 (OBS tiden!)
  i Hedvig Eleonora kyrka.
  Körkonsert på Fastlagssöndagen
  Verk av S-E Bäck, F Poulenc, Reger samt Agneta Sköld.
  Johannes Skoog,organist.
  Pär Fridberg, dirigent.

Hedvig Eleonora kammarkör

Konsertsalen Kappella i


       Sankt Petersburg

 

Hedvig Eleonora kammarkör är en blandad kör om ca 40 medlemmar. Kören verkar främst i Hedvig Eleonora kyrka vid Östermalmstorg i Stockholm, där den arrangerar ett stort antal konserter per år, med och utan orkester. Pär Fridberg står för det konstnärliga ledarskapet.